รองนายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตลาดออนไลน์ พร้อมบรรยายพิเศษ

    2014-07-30 13:11:23
           วันนี้ (วันที่ 30 ก.ค.57) ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา นายธนากร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตลาดออนไลน์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” ของกลุ่มการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 7 และ กลุ่ม 8 ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา