ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ ครั้งที่ 4 ณ หาดทรายชายทะเล หมู่ที่ 5 ต.กระดังงา

    2014-07-29 13:33:17
           ประมวลภาพบรรยากาศของการจัดงานประเพณีลอยแพสะเดาะห์เคราะห์ ครั้งที่ 4 ณ หาดทรายชายทะเล หมู่ที่ 5 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา และ อบต.กระดังงา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาของ อบต.กระดังงา รวมไปจนถึงประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ