นายก อบจ.สงขลา จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลฮารีรายอ

    2014-07-28 18:12:56
         วันนี้ (วันที่ 28 ก.ค.57) นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา  ได้มอบหมายให้กองช่าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์ (รถ seg way) ออกปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลฮารีรายอ