ประมวลภาพบรรยากาศในการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมมายเฮาส์

    2014-07-27 14:03:16
           บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ (ร้านค้าออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ค.57 ณ โรงแรมมายเฮาส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.สงขลา เป็นไปอย่างสนุกสนาน  ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติประกาศซื้อ-ขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ OLX.co.th ที่สำคัญวิทยากรยังได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก