ประมวลภาพบรรยากาศในการจัดอบรมคอมฯ หลักสูตร Adobe Captivate รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่

    2014-07-27 09:00:10
             ภาพบรรยากาศในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร Microsoft Windows และการสร้างสื่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชี่ยน  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.สงขลา เป็นไปอย่างสนุกสนาน ในระหว่างการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานสื่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate   จากทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  โดยครบถ้วน ทั้งนี้องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในลำดับต้นๆที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ