เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานสายบ้านควนขี้แรด

    2014-07-26 19:20:30
        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานสายบ้านควนขี้แรด ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ต่อจากนั้นได้เดินทางไปสำรวจสะพานข้ามคลองที่ชำรุดในพื้นที่ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองดังกล่าวให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก