อบจ.สงขลา พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์คืนความสุขสู่ประชาชนชาวสงขลา

    2014-07-25 09:38:08
         เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา กลุ่มพลังมวลชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์คืนความสุขสู่ประชาชนชาวสงขลา ภายใต้การนำของนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา นายวิมล วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯของ อบจ.สงขลา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการเดินขบวนรณรงค์แสดงพลังความสามัคคีของชาวสงขลา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้โครงการ “สร้างรอยยิ้มร่วมกันอย่างมีความสุข” โดยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่ลานคนเมืองไปจนถึงบริเวณริมกำแพงเมืองเก่า ถ.จะนะ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติให้แก่ผู้นำชุมชน รวมไปจนถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ   การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปบริการให้กับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การตรวจสุขภาพ ขูดหินปูน ทำฟัน และการนวดแผนไทย ฯลฯ