นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา

    2018-05-15 15:07:17
    12 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการปรับพื้นอัดดินบริเวณสวนสาธารณะแห่งใหม่ และเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกทางเลือกหนึ่งของคนสงขลาและแขกผู้มาเยือน ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา