นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ณ บริเวณท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไหน

    2014-07-24 12:30:17
                วันนี้ (วันที่ 24 ก.ค.57) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,800,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไหน  ม.3  ต.ปากรอ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  โดย อบจ.สงขลา  ร่วมกับ อบต.ปากรอ และกรมประมง  จัดทำโครงการ "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทะเลสาบสงขลา"  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ  และเป็นการส่งเสริมอาชีพประมง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และนักเรียน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก