นายก อบจ.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ วัดชัยมงคล

    2014-07-22 11:58:23
         วันนี้ (วันที่ 22 ก.ค.57) ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนชาวสงขลา ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ”  โดยมี พระศรีรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นเป็นคู่ขนานพร้อมกับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ตามที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเทศน์ ฟังธรรม และการตักบาตร