อบจ.สงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

    2014-07-21 14:29:24
         วันนี้ (วันที่ 21 กรกฎาคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์