นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งภายใน รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2014-07-20 10:16:06
          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งภายในโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา) ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา  รวมถึงใช้เป็นสนามฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆของนักเรียนได้อีกด้วย