นายก อบจ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารโรงยิมฯ ในบริเวณ สนามกีฬาติณสูลานนท์

    2018-05-15 15:08:16
    12 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารโรงยิมฯ ในบริเวณ สนามกีฬาติณสูลานนท์