นายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดงาน“บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 4” ณ ศูนย์ประชุม มอ.ฯ

    2014-07-19 15:21:49
            เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 4” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วย นายสุรัตน์  ภัทรภูติ  ผู้อำนวยการกองผังเมือง (อบจ.สงขลา)  นายสมพร   สิริโปราณานนท์   ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา  นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค.57 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา และภาคีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม  วัสดุตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย รวมทั้งยังเป็นการยกระดับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่ง