พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมมายฮาส์

    2014-07-18 20:50:02
           อบจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ (ร้านค้าออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์) จำนวน 10 รุ่นๆละ 5 วัน ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม-25 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมายฮาส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2