นายก อบจ.สงขลา ร่วมบันทึกเสียงบทอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สวท.สงขลา

    2014-07-18 19:42:31
                วันนี้ (วันที่ 18 กรกฎาคม2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เข้าร่วมบันทึกเสียงบทอาเศียรวาทถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา