อบจ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระราชานุเสาวรีย์ฯ

    2014-07-18 16:25:39
                 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณลานพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา  อบจ.สงขลา  นำโดย นายอัฐชัย พรหมมณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด  ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ต่อหน้าพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม  โดยมีนายชัยวัฒน์  ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี