อบจ.สงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

    2014-07-18 08:18:44
            เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และ นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่างลงตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจมาตรฐานของสภาพถนนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนนทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะ และผู้เดินเท้า