เลขานุการนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอนาทวี

    2014-07-17 14:32:21
           วันนี้ (วันที่ 17 กรกฎาคม 2557) นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอนาทวี  ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า มีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 90 ของการดำเนินงานตามโครงการฯ        สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว ทาง อบจ.สงขลา ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และจัดสร้างสนามกีฬาฟุตซอล เพื่อมุ่งพัฒนาให้สนามกีฬาอำเภอนาทวีเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ครบวงจร สามารถรองรับการจัดการแข่งขันได้ในทุกระดับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในลำดับต้นๆที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการออกกำลังกาย