ผู้บริหาร พร้อมด้วย ส.อบจ.สงขลา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ถือบวชในช่วงเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดบ้านควนตานี

    2014-07-17 08:33:41
        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา  นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และนายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา และให้กำลังใจแก่พี่น้องไทยมุสลิมที่ประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดบ้านควนตานี ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา