อบจ.สงขลา ร่วมกับสถาบันฮาลาลจัดโครงการสานสัมพันธ์ขับเคลื่อนฮาลาล ณ มัสยิดกลาง จ.สงขลา

    2014-07-16 21:19:33
                เมื่อวันที่ 15 ก.ค.57 ที่ผ่านมา ณ มัสยิดกลาง จ.สงขลา อบจ.สงขลา โดยนายอัฐชัย พรหมมณี  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมด้วย  นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สงขลา   ดร.อัสมัน แตอาลี  รอง ผอ.สถาบันฮาลาลฝ่ายวิชาการฯ ดร.กิตติ เจิดรังสี  รอง ผอ.สถาบันฮาลาล ฝ่ายพัฒนาฯ  ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ ผู้ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสานสัมพันธ์ขับเคลื่อนฮาลาล  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  อบจ.สงขลา  กับ  สถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆในการร่วมกันสนับสนุน และขับเคลื่อนงานด้านฮาลาล  พร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมกิจกรรมละศีลอด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่าง อบจ.สงขลา และพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน