รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยภาคีองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม“เผาเหล้าเข้าพรรษา”

    2014-07-16 10:20:13
         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม “เผาเหล้าเข้าพรรษา”  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดทุกชนิด นอกจากนี้ยังเป็นการเชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก รักษาศีล 5 ตลอด 3 เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา