อบจ.สงขลา จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สงขลา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ

    2014-07-15 19:21:11
               วันนี้ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ  สำนักงาน อบจ.สงขลา  นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สงขลา ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประกอบด้วย ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2558-พ.ศ.2562) และร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2558-2560)โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษาของ อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้