นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.นครศรีธรรมราช

    2014-07-15 17:27:09
       วันนี้ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.นครศรีธรรมราช นำโดย นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล  รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและงบประมาณ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทในการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบจ.สงขลา  พร้อมกันนี้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานฯ  ณ  สำนักงาน อบจ.สงขลา