รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ณ อบต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

    2014-07-15 12:50:28
        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องมุสลิมชาวอำเภอจะนะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอนตาม “ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่พื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ” ณ ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา  ต่อจากนั้นจึงได้ร่วมรับประทานอาหารหลังละศีลอดกับอิหม่าม คอเต็บ และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่