นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยในศึก อบจ.ส่งเสริมมวยไทยท้องถิ่นสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด

    2018-05-15 15:12:44
    12 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยในศึก อบจ.ส่งเสริมมวยไทยท้องถิ่นสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามมวยชั่วคราว ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี นายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่อำเภอเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศบาลตำบลเทพา ผู้จัดการทีมมวยและประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเปิดและชมคู่มวยกว่า 52 คู่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันชกมวยไทย ในศึก อบจ.ส่งเสริมมวยไทยท้องถิ่นสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด ที้งนี้เป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปแม่ไม้มวยไทย และเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด หันมาออกกำลังกาย โดยฝึกกีฬาแม่ไม้มวยไทย ซึ่งในอนาตคทุกคนสามารถยึดเป็นอาชีพได้ และ อบจ.พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนเป็นนักมวยอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง