นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการประกวดวงโยธวาฑิตระดับภาคใต้

    2018-05-15 15:19:57
    13 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการประกวดวงโยธวาฑิตระดับภาคใต้ ณ หน้าพิพิธภัณฑ์ธำรงค์ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนถึงสร้างเสริมระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการประกวดขบวนพาเหรด และการประกวดประชันกลอง