ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ อบจ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)

    2014-07-04 20:53:15
            วันนี้ (วันที่ 4 กรกฎาคม 2557) ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายวิมล วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของ อบจ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีหล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีพระราชวรธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีพุทธศาสนิกชน นักเรียน และนักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก         สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2557 โดยความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง และองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลา ซึ่งจะมีการหล่อเทียนทั้งหมด จำนวน 18 ต้น เพื่อนำไปถวายแก่วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด โดยจะมีพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป