ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ที่คว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปีฯ

    2014-07-04 11:09:12
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชน  อายุไม่เกิน 18 ปี  “  HATYAI   AIRPORT   CUP  ”  ครั้งที่ 13  ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดการแข่งขันรายการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 11-25 มิถุนายน 2557 ณ สนามฟุตบอลท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีทีมฟุตบอลของสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 12 ทีม