นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬากลางอำเภอนาทวี

    2014-06-30 15:07:00
         วันนี้ (วันที่ 30 มิ.ย. 57) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และสนามฟุตซอล  ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ต้องการจะสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสในการออกกำลังกาย ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่ต้องการจะพัฒนาพื้นที่ของอำเภอนาทวีให้กลายเป็นเมืองแห่งศูนย์กีฬาชายแดนของจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต