นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีฯ

    2014-06-28 22:21:10
             วันนี้ (วันที่ 28 มิ.ย.57) ณ โรงเรียนระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระโนด) เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนระโนด โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพฯ และทำบุญให้กับทางโรงเรียนระโนดเป็นจำนวนมาก