รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีสัมมนาในหัวข้อ “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม ”

    2014-06-25 19:48:48
              วันนี้ (วันที่ 25 มิ.ย. 57) นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีสัมมนาในหัวข้อ “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา และ อบจ.สงขลา ทั้งนี้มีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้ความสนใจเข้ารับการอบรมรมสัมมนาเป็นจำนวนมาก