รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 “กุญชรเกมส์”

    2014-06-22 12:11:10
         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง “จิระนคร” อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557  “กุญชรเกมส์”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2557 ภายใต้แนวคิด “มิตรภาพ เหนือชัยชนะ” โดยมี ดร.ไพ พัฒนา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา  ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก        สำหรับการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน         โดยบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาได้มีขบวนพาเหรดนำทัพนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และ ทัพนักกีฬาจาก อบจ.สงขลา เดินเข้าสู่สนามกีฬากลาง “จิระนคร” กันอย่างสวยงาม ซึ่งช่วยสร้างสีสันให้กับพิธีเปิดงานเป็นอย่างมาก