รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และปิดทองลูกนิมิต ณ วัดนิคมเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

    2014-06-21 19:12:21
           วันนี้ (วันที่ 21 มิถุนายน 2557) นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และปิดทองลูกนิมิต ณ วัดนิคมเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีพุทธศาสนิกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก