รองนายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยฯ ณ รร.ศรีนครมูลนิธิ

    2014-06-21 13:18:20
           เช้าวันนี้ (วันที่ 21 มิ.ย. 57) ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง ร่วมด้วย นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล รองประธานสภา อบจ.สงขลา โดยมี กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย (ตลาดสดพลาซ่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม       สำหรับการจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ อบจ.สงขลา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยได้รับองค์ความรู้ ทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านค้าปลีกรายย่อย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน / องค์กรที่ประสบความสำเร็จจริงในการบริหารจัดการธุรกิจที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำมาค้าขาย ซึ่งคาดว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกิจการร้านค้าปลีกย่อยของตนได้อย่างเหมาะสม