นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

    2014-06-20 13:07:00
          วันนี้ (วันที่ 20 มิ.ย. 57) ณ สนามกีฬากลางอำเภอกระแสสินธุ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์คาบสมุทรสทิงพระ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 โดยมี นายโสภณ ไชยวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระแสสินธุ์ ประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลในโซนพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ให้การต้อนรับ        สำหรับการการจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์คาบสมุทรสทิงพระในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ ,เทศบาลตำบลชะแล้ ,เทศบาลตำบลเชิงแส ,เทศบาลตำบลบ่อตรุ ,เทศบาลตำบลม่วงงาม ,เทศบาลตำบลระโนด ,เทศบาลตำบลสทิงพระ ,เทศบาลเมืองสิงหนคร และเทศบาลตำบลปากแตระ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อกระชับมิตรภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้ 1.ประเภทกีฬาสากล ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลชาย ,กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ,กีฬาเซปักตระกร้อชาย ,กีฬาเปตองประเภทคู่ชาย ,กีฬาเปตองประเภทคู่หญิง ,กีฬาเปตองประเภทคู่ผสม ,กีฬาเปตองประเภทชายเดี่ยว และกีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยว 2.ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน (ทีมผสม) ,วิ่งผลัดกระสอบ (ทีมผสม) ,ทุบหม้อดินเผา (ทีมผสม) และตีล้อยางรถจักรยานยนต์