ประมวลภาพบรรยากาศการจัดมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอิสลาม และการแข่งขันทักษะวิชาการฯ

    2014-06-20 10:41:06
         ประมวลภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ จ.สงขลา  ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  และ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ี 17-19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงไฟฟ้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา