นายก อบจ.สงขลา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา

    2014-06-20 06:28:50
          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ม.6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยมีคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ      จากนั้น ทางคณะของ อบจ.สงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้พบปะ พูดคุยกับทางคณะครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬาเกี่ยวกับแนวทางในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจำนวน 1 หลัง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่อย่างจำกัดให้ได้รับการพัฒนา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสานโอกาส สร้างการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้อีกทางหนึ่ง