รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน “สมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา” ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

    2014-06-18 22:20:28
          วันนี้ (วันที่ 18 มิถุนายน 2557) ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา” ครบรอบ 172 ปี  ประจำปี 2557  โดยมี นายกีรติ เอื้อวิวัฒน์สกุล นายกสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองสงขลา กล่าวรายงาน นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก        สำหรับการจัดงาน“สมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา” ครบรอบ 172 ปี  ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2557 ภายใต้จากความร่วมมือระหว่าง  อบจ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา สมาคมจีนฮกเกี้ยน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของท้องถิ่น  ที่สำคัญยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 172 ปี      โดยบรรยากาศภายในงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย  ประกอบด้วย พิธีผูกผ้าเสาหลักเมือง พิธียกเสาโกเต็ง (เสาเทวดา) งานถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน การเสวนา เรื่อง “กำแพงเมือง เลื่องชื่อ” โดยภาคีคนรักเมืองสงขลา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมของหรอยเมืองบ่อยาง การแสดงริมถนน กิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงสิงโต และการแสดงงิ้ว  ซึ่งร่วมสร้างสีสันให้กับการจัดงาน “สมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา” ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก