รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอิสลาม” ประจำปี 2557 ณ โรงไฟฟ้าจะนะ

    2014-06-18 15:06:46
             วันนี้ (วันที่ 18 มิ.ย. 57) ณ บริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา จัดงาน“มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอิสลาม” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  17-19 มิถุนายน 2557 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีเวทีการแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ที่สำคัญยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม            โดยบรรยากาศในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอิสลาม” ในครั้งนี้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการจัดงานฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าในด้านคุณภาพการศึกษา และการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อเป็นการประลองความรู้ ความสามารถของนักเรียน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมบนเวที และกิจกรรมทักษะวิชาการ  อาทิ การโต้วาทีเป็นภาษาไทย , การบรรยายธรรมภาษาไทย ,การขับร้องอานาซีดเป็นภาษามาลายู  , การจัดสวนแบบถาดแห้ง , การสร้าง Webpage ประเภท Web Edition  , การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  และการแต่งกลอนสุภาพ ฯลฯ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจะมีไปจนกระทั่งถึงวันที่ 19 มิถุนายน ศกนี้