รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องใน“วันต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2557

    2014-06-18 08:05:29
           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมของจังหวัดสงขลาเนื่องใน“วันต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2557  (วันที่ 26 มิถุนายน 2557)  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  และร่วมต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินไทย ภายใต้แนวคิด“สังคมปลอดภัย ชุมชนอบอุ่น ได้ลูกหลานกลับคืน”  โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ