รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) ณ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

    2014-06-17 15:12:28
       วันนี้ (วันที่ 17 มิ.ย. 57) เวลา 07.00 น. ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ( Morning Talk ) โดยมี นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ประจำเดือนมิถุนายน  2557  เพื่อสร้างความสัมพันธ์  และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง