เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน“วันลูกโหนด” ณ สนามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ

    2014-06-17 12:47:49
           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา อบจ.สงขลา อำเภอสทิงพระ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงาน  “วันลูกโหนด” ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถึชีวิตโหนด นา เล ของประชาชนชาวคาบสมุทรสทิงพระ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นายอำเภอสทิงพระ นายสุวิทย์ จิตบรรจง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เภอสทิงพระ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก      สำหรับบรรยากาศของพิธีเปิดงาน“วันลูกโหนด” ในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยความสวยงามตระการตากับขบวนแห่วิถีชีวิตโหนด นา เล การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกาศเชิดชูเกียรติคนดีศรีลูกโหนด และไฮไลท์สำคัญของงานลูกโหนดในครั้งนี้ คือ การแข่งขันการกินลูกโหนดจากตัวแทนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสทิงพระ ซึ่งร่วมสร้างสีสันให้กับพิธีเปิดงานเป็นอย่างมาก         พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้สนใจ เที่ยวชม อุดหนุน หาซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากทุกส่วนของตาลโตนด ในงาน   “วันลูกโหนด” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่ 25 มิถุนายน ศกนี้