รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า มหกรรม “SME ของดีภาคใต้” ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า

    2014-06-14 21:15:39
         วันนี้ (วันที่ 14 มิ.ย.57) ณ ห้องเก้าแสน  โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า มหกรรม “SME ของดีภาคใต้” (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน : สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 57 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้แสวงหาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการ ซึ่งจะเป็นกลไกลสำคัญในการขยายฐานการค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งกระตุ้นการบริโภคเพื่อขับเคลื่อนภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ อบจ.สงขลา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าภายในงานแสดงสินค้า มหกรรม “SME ของดีภาคใต้”  ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 28 มิถุนายน  ศกนี้