นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานการกุศลของมัสยิดนูรุลยันนะฮ์ ท่าสะอ้าน

    2014-06-14 20:14:01
                วันนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ได้เดินทางไปร่วมงานการกุศลของมัสยิดนูรุลยันนะฮ์ ท่าสะอ้าน ซึ่งตั้งอยู่  หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  และในโอกาสเดียวกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อให้ทางมัสยิดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะต่อไป