2 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561

    2018-02-02 02:29:04
    2 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม.บางกล่ำและนักเรียนในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ในโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 เดินหน้าพัฒนา สร้างความสุขที่ยั่งยืน เพื่อชาวสงขลา ณ ตลาดน้ำประชารัฐ ต.บางหยี อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อที่จะแถลงนโยบายการทำงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมาของ อบจ.สงขลา เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ในจังหวัดสงขลา และในส่วนของงบประมาณที่นำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางกล่ำ อีกทั้งเพื่อที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางกล่ำ เพื่อจัดทำแผนฯและนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป