นายก อบจ.สงขลา ประชุมหาข้อสรุปในการจัดทำวิดีทัศน์สถานที่สำคัญของจังหวัดสงขลา

    2018-05-17 09:57:08
    16 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำวีดีทัศน์ สถานที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อที่จะรวบรวมสถานที่สำคัญ ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่างๆในจังหวัดสงขลา ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นำรายงานต่อ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อาทิ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ สนามกีฬาติณสูลานนท์ สวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ วอคล์เวย์ แหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ บ้านศรัทธา ศูนย์แสดงประวัติบุคคลสำคัญ และประวัติบุคคลศิลปินแห่งชาติ แนวสันเขื่อนทางเดินริมหาดแก้ว และการก่อสร้างสะพานห้าแยกเกาะยอ ฯลฯ