ภาพบรรยากาศของสนามกีฬาติณสูลานนท์ ภายหลังที่ อบจ.สงขลา ได้รับมอบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

    2014-06-13 15:34:29
          บรรยากาศภายในของสนามกีฬาติณสูลานนท์ (ณ วันที่ 13 มิ.ย.57) ภายหลังที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ทำพิธีส่งมอบ “สนามกีฬาติณสูลานนท์” ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการสนามกีฬาดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือ การฝึกซ้อมกีฬา  ซึ่งในวันนี้ทาง อบจ.สงขลา ได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาแห่งนี้ให้มีความพร้อม บวกกับเพิ่มกฎระเบียบในการเข้ามาใช้บริการสนามแห่งนี้