นายก อบจ.สงขลา เปิดงาน “วันเกษตรแดนสงวน” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านมาบหัวทึง

    2014-06-12 12:08:17
       วันนี้ (วันที่ 12 มิ.ย.57) นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา  เป็นประธานเปิดงาน“วันเกษตรแดนสงวน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 โดยมี นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ นายก อบต.แดนสงวน เป็นผู้กล่าวรายงาน  ร่วมด้วย นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก  อบจ.สงขลา นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.แดนสงวน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนบ้านมาบหัวทึง ม. 2 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา      สำหรับการจัดงาน “วันเกษตรแดนสงวน” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา กับ อบต.แดนสงวน มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของชาวตำบลแดนสงวน และตำบลใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด และเป็นแหล่งอู่ข้าว อู่น้ำที่สามารถหล่อเลี้ยงชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงมาอย่างช้านาน       ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องราวบ่งบอกถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ การแสดงมโนราห์ ,การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน ,การแสดงวงดนตรีตลาดน้ำคลองแดน ,การแสดงรำวงเวียนครก ,พิธีสมโภชแม่โพสพ  และการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ  ซึ่งบรรยากาศโดยรวมมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก