อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม “เรารักสงขลา ชาวสงขลาร่วมคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ”

    2014-06-12 08:10:03
             เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้างลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เรารักสงขลา ชาวสงขลาร่วมคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ ” เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์นำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็ว ขานรับแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี  นายนิพนธ์  บุญญามณี  นายก อบจ.สงขลา  ดร.ไพร  พัฒโน  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  นายเชิดเกียรติ  เมธีลักษณ์  ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเดินรณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนคนสงขลา ,การฉายวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,การประกาศเจตนารมย์การจัดกิจกรรม “เรารักสงขลา ชาวสงขลาร่วมคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ”  ,การแสดงดนตรีของทหาร ,การเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางการแพทย์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย